Javni poziv za poticanje hrvatskoga glazbenog stvaralaštva

28 ožujka , 2019, 7:21 am

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske raspisalo je Javni poziv za poticanje hrvatskoga glazbenog stvaralaštva na koji se mogu prijaviti skladatelji ili skupine skladatelja isključivo suvremene umjetničke glazbe čije su skladbe nastale u 2018. godini, a za koje nisu primili autorsku naknadu. Rok za podnošenje prijava je 16. travnja 2019.

I. – Na ovaj Poziv mogu se prijaviti skladatelji ili skupine skladatelja isključivo suvremene umjetničke glazbe čije su skladbe nastale u 2018. godini, a za koje nisu primili autorsku naknadu.

II. – Skladbe se prijavljuju u sljedećim kategorijama:
1. glazbeno-scenska djela
2. orkestralna djela
3. vokalno-instrumentalna djela (velike forme)
4. komorna djela
5. solistička djela
6. zborska djela a cappella ili u pratnji manjeg ansambla
7. elektronička djela.

III. – Prijavi se obvezno prilaže:
1. partitura (digitalni zapis za elektroničke i multimedijalne skladbe)
2. izjava o godini nastanka i trajanju djela
3. izjava o kategoriji u kojoj se djelo prijavljuje
4. izjava da za prijavljeno djelo nije primljena autorska naknada.

IV. – Jedan skladatelj ili skupina skladatelja mogu prijaviti najviše dvije skladbe. Skladatelji dostavljaju radnu snimku skladbe ako je posjeduju.

V. – Prijavljene skladbe ocjenjuje Stručno povjerenstvo. U svakoj kategoriji iz točke II. moguće je dodijeliti više poticajnih iznosa. Nedovršene skladbe, djela didaktičke naravi, skladbe u žanru zabavne glazbe, studentski/učenički radovi, fragmenti djela, obrade/aranžmani te prijave koje se dostave izvan natječajnoga roka neće se razmatrati.

VI. – Pravo prijave na temelju ovoga Poziva imaju državljani Republike Hrvatske.

VII. – Skladbe, uz koje se obvezno prilaže dokumentacija iz točke III. Poziva, treba predati ili poslati preporučeno
na adresu: Ministarstvo kulture, Zagreb, Runjaninova 2, s naznakom „Javni poziv za poticanje hrvatskoga glazbenog stvaralaštva“.
Partiture i materijali se ne vraćaju.

VIII. – Rok za podnošenje prijava jest 20 dana od objave u sredstvima javnoga priopćavanja. (cca. 16.04.2019.)

Više informacija na linku.