Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu

13 rujna , 2022, 11:34 am

Ministarstvo kulture i medija objavljuje Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu.

Sredstva iz proračuna Republike Hrvatske osigurana za financiranje javnih potreba u kulturi namijenjena su potpori programima i projektima, aktivnostima i manifestacijama u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku, a dodjeljuju se na temelju provedenog javnog poziva (u daljnjem tekstu: Javni poziv) koji se objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija.

Prijave se podnose u razdoblju od 12. rujna do 12. listopada 2022. godine do 17 sati.
Iznimno od prethodno navedenog roka, prijave programa koji se odnose na područja zaštite i očuvanja kopnene i podvodne arheološke baštine, nepokretnih, pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara podnose se u razdoblju od 26. rujna do 26. listopada 2022. godine do 17 sati.
Zbog posebne dinamike planiranja prijedlozi programa koji se odnose na međunarodnu kulturnu suradnju u 2023. godini prijavljuju se u dva (2) roka: od 12. rujna do 12. listopada 2022. godine te od 17. travnja do 17. svibnja 2023. godine.

Uvjeti Poziva s uputama za predlagatelje sastavni su dio ovog Javnog poziva i dostupni su na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija.

Izvor: Ministarstvo kulture i medija