Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Virovitičko-podravske županije u 2024. godini

5 listopada , 2023, 8:10 am

U proračunu Virovitičko-podravske županije osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti, programi i projekti, aktivnosti i manifestacije u kulturi od interesa za Virovitičko-podravsku županiju, radi ispunjenja sljedećih prioriteta i ciljeva:

• Kvalitetna, raznolika i dostupna kulturna ponuda za različite dobne i društvene skupine

• Zadovoljavanje kulturnih potreba stanovnika Županije

• Stabilnost i razvoj kulturnog sektora Županije te kontinuitet programa

• Doprinos prezentaciji, popularizaciji i razvoju pojedine kulturno-umjetničke djelatnosti ili područja

• Poticanje razvoja kulturnih navika, privlačenje novih publika i produbljenja odnosa s postojećom publikom

• Poticanje i promicanje profesionalnoga kulturnog i umjetničkog stvaralaštva te afirmacija hrvatskih i županijskih autorica i autora

• Poticanje kulturnog amaterizma i izravnog sudjelovanja građana u kreiranju kulturnih sadržaja

• Poticanje povezivanja, suradnje i razmjene s drugim gradovima i promicanje županijskog umjetničkog stvaralaštva i kulturnih praksi

• Upoznavanje javnosti s priznatim vrijednostima i suvremenim nastojanjima u umjetnosti i kulturi u županiji

• Promicanje kulturne raznolikosti i uključivosti te zadovoljavanje kulturnih potreba različitih manjina, marginaliziranih i ranjivih društvenih skupina

• Poticanje svih oblika dugotrajne suradnje između aktera kulturnog sektora (osobito između javnog i civilnog sektora), intersektorske suradnje te međugradske i međunarodne suradnje

Pravo na podnošenje prijava na temelju ovog Javnog poziva imaju:

–  samostalni umjetnici

–  umjetničke organizacije

– ustanove u kulturi

– udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost iz područja kulture i umjetnosti

U Program javnih potreba u kulturi Virovitičko-podravske županije za 2024., sukladno Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi te ocjeni izvršenja dosadašnjih ugovorenih obveza korisnika prema Virovitičko-podravskoj županiji, uvrstit će se jednokratni, jednogodišnji i višegodišnji programi i projekti iz sljedećih kulturnih djelatnosti i područja:

Prioritetno područje 1.: Programi muzejsko galerijske djelatnost i likovne umjetnosti

Prioritetno područje 2.: Programi  književne, knjižnične i nakladničke djelatnosti

Prioritetno područje 3.: Programi audiovizualne (filmske) djelatnosti

Prioritetno područje 4.: Programi glazbene, dramske (kazališne) i plesne djelatnosti

Prioritetno područje 5.: Programi interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse

Prioritetno područje 6.: Programi kulturno umjetničkog amaterizma

Prioritetno područje 7.: Programi zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom U okviru Programa javnìh potreba u kulturi Virovitičko-podravske županije za 2024. mogu se raspisati i posebni javni pozivi.

Prijave se podnose 30 dana od dana objave ovog Javnog poziva.

Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem, na odgovarajućim e-obrascima korištenjem elektroničkog sustava SOM – natječaji.

Razmatrat će se samo pravodobno dostavljene prijave koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete ovog Poziva.