Javni poziv za prijavu projekata usmjerenih uređenju i opremanju dječjih igrališta na javnim površinama jedinica lokalne samouprave

14 ožujka , 2024, 7:47 am

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Javni poziv za prijavu projekata usmjerenih uređenju i opremanju dječjih igrališta na javnim površinama jedinica lokalne samouprave.

Za jedinice lokalne samouprave razvrstane od I do IV. skupine prema indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 450.000,00 EUR

Za jedinice lokalne samouprave razvrstane od V. do VIII.. skupine prema indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 350.000,00 EUR

U postupku odabira, temeljem kriterija i u skladu s raspoloživim sredstvima, jednom prijavitelju može se odobriti najviši ukupni iznos sufinanciranja do 25.000,00 EUR s PDV-om.

Neće se odobriti sufinanciranje aktivnosti čija je je ukupna vrijednost niža od 12.000,00 EUR s PDV-om.

Omjer sufinanciranja

Najviši udio Središnjeg državnog ureda u sufinanciranju prihvatljivih aktivnosti na pojedinom projektu može biti:

 • za jedinice lokalne samouprave razvrstane od I. do IV. skupine prema indeksu razvijenosti do 90% prihvatljivih troškova,
 • za jedinice lokalne samouprave razvrstane od V. do VIII. skupine prema indeksu razvijenosti do 70% prihvatljivih troškova,

nastalih u provedbenom razdoblju, (u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti, Narodne novine, broj 3/24).

Prihvatljivo razdoblje provedbe projektnih aktivnosti je od 1. siječnja do 30. rujna 2024. godine.

Prihvatljive aktivnosti:

 • opremanje dječjih igrališta, nabava, kupnja, postavljanje fiksne opreme (igrala – tobogani, moduli, ljuljačke, vrtuljci, pješčanici, penjalice, penjalice s mrežom, kućice, anti-stres gumene podloge i sl.)
 • opremanje potrebnom urbanom opremom (klupama za sjedenje, klupama za dojilje, stalcima za bicikle, koševima za otpatke, zaštitnim ogradama, rasvjetom)
 • krajobrazno uređenje
 • uređenje prilaza dječjem igralištu prilagođenih djeci s teškoćama u razvoju te osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

Neprihvatljive aktivnosti:

 • izrada projektne dokumentacije
 • izgradnja i/ili nastavak izgradnje ili nadogradnje
 • sanacija i rekonstrukcija
 • otkup zemljišta
 • aktivnosti koje ugrožavaju okoliš i potiču odbijanje određenih društvenih ili etničkih skupina

Rok za podnošenje prijava je trideset (30) dana od dana objave Poziva na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda, odnosno do 12. travnja 2024. godine.

Više informacija na poveznici.