Objavljen Javni poziv za razvoj javne turističke infrastrukture u 2017. godini

8 kolovoza , 2017, 8:02 am

Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini. Cilj Javnog poziva je poticanje konkurentnosti  hrvatskog  turizma uz potvrdu Hrvatske kao jedne od vodećih međunarodnih turističkih destinacija. 

Prihvatljive aktivnosti su uređenje morskih i ostalih plaža, izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija centara za posjetitelje i interpretacijskih centara, njihovo opremanje multimedijalnom opremom te javna turistička infrastruktura u funkciji aktivnog turizma (izrada strateških dokumenata razvoja cikloturizma županije sa standardima, uređenje i označavanje postojećih i novih cikloturističkih, pješačkih i jahačkih ruta te uređenje, postavljanje i opremanje stanica za iznajmljivanje e-bicikla).

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice područne (regionalne) samouprave – županije i jedinice lokalne samouprave – gradovi i općine.

Ministarstvo turizma sufinancira do 80 posto prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta.

Za Program osigurano je 20 milijuna kuna iz Fonda za razvoj turizma.

Javni poziv je otvoren od 7. kolovoza do 15. rujna 2017. godine.

Više informacija o Javnom pozivu možete pronaći ovdje.

biciklizam