Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada u bolnicama i specijalnim bolnicama

21 lipnja , 2023, 1:02 pm

Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  objavljuje javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u bolnicama i specijalnim bolnicama (JP EU-12023)

Predmet Javnog poziva za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u bolnicama i specijalnim bolnicama (u daljnjem tekstu: Javni poziv) je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) za sufinanciranje troškova nabave novih uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane).

U smislu ovog Javnog poziva uređajima se smatraju dehidratori i digestori.

Pravo na korištenje sredstava Fonda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti zdravstvene ustanove (Klinički bolnički centri, Kliničke bolnice, Klinike, Opće bolnice, Specijalne bolnice, Lječilišta) koje su proračunski ili izvanproračunski korisnici državnog proračuna odnosno proračuna JLP(R)S  te udovoljavaju sljedećim uvjetima:

  • imaju sjedište na području Republike Hrvatske podnesu prijavu za korištenje sredstava Fonda sukladno uvjetima ovog Javnog poziva
  • dostave obveznu dokumentaciju i ispunjavaju sve uvjete sukladno ovom Javnom pozivu
  • nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Fondu
  • nemaju poslovne račune u blokadi
  • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave
  • prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju
  • pravovremeno i u potpunosti ispunjavaju sve preuzete ugovorne obveze na temelju prijašnjih dodjela sredstava Fonda.

Ukupno raspoloživ iznos sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu iznosi 560.000,00 EUR.

Sredstva pomoći po ovom Javnom pozivu dodjeljuju se zdravstvenim ustanovama koje mogu ostvariti sufinanciranje do najviše 70.000,00 EUR, ali ne više od postotnog udjela koji je propisan Pravilnikom.

Po ovom Javnom pozivu svaki prijavitelj može dostaviti jednu (I) prijavu za sufinanciranje nabave uređaja.

Poziv je otvoren od 21.06.2023.

Za sve dodatne informacije o financiranju te ostale informacije posjetite link.