Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada u domovima za starije i domovima za djecu

21 lipnja , 2023, 12:52 pm

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u domovima za starije i domovima za djecu (JP EU-22023).

Predmet Javnog poziva za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u domovima za starije i domovima za djecu (u daljnjem tekstu: Javni poziv) je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) za sufinanciranje troškova nabave novih uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane). U smislu ovog Javnog poziva uređajima se smatraju dehidratori i digestori.

Pravo na korištenje sredstava Fonda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti domovi za starije osobe i domovi za djecu koji su proračunski ili izvanproračunski korisnici državnog proračuna odnosno proračuna JLP(R)S I te udovoljavaju sljedećim uvjetima:

  • imaju sjedište na području Republike Hrvatske
  • podnesu prijavu za korištenje sredstava Fonda sukladno uvjetima ovog Javnog poziva
  • dostave obveznu dokumentaciju i ispunjavaju sve uvjete sukladno ovom Javnom pozivu
  • nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Fondu nemaju poslovne račune u blokadi
  • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave2
  • prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju nabave uredaja
  • pravovremeno i u potpunosti ispunjavaju sve preuzete ugovorne obveze na temelju prijašnjih dodjela sredstava Fonda.

Ukupno raspoloživ iznos sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu iznosi 280.000,00 EUR.

Sredstva pomoći po ovom Javnom pozivu dodjeljuju se domovima koji mogu ostvariti sufinanciranje do najviše 28.000,00 EUR , ali ne više od postotnog udjela-koji je propisan Pravilnikom.

Javni poziv je otvoren od 21.06.2023.

Za dodatne informacije o financiranju i ostale informacije posjetite link.