„JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE ORGANIZACIJE VELIKIH SPORTSKIH MANIFESTACIJA U 2021. GODINI“

16 prosinca , 2020, 3:07 pm

Ukupno osigurana sredstva: 10.993.052,00kn

Mogućnost sufinanciranja u iznosu od 200.000,00kn do 1.500.000,00kn

Stopa sufinanciranja: do 60%

Minimalni proračun manifestacije za prijavu mora iznositi 3.000.000,00kn

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

· udruga koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14, 70/17, 98/19) i registrirana za obavljanje sportske djelatnosti sukladno odredbama Zakona o sportu te ispunjava ostale uvjete navedene u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio Javnog poziva.

PRIHVATLJIVI PARTNERI

· udruga, ustanova ili trgovačko društvo koji su upisani u registar sportske djelatnosti i registrirani za obavljanje sportske djelatnosti sukladno odredbama Zakona o sportu te ispunjava ostale uvjete navedene u Uputama za prijavitelje.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

· troškovi smještaja, prehrane i organiziranog prijevoza sportaša, stručnih timova sportaša, sudaca, delegata i volontera za vrijeme održavanja sportske manifestacije na području Republike Hrvatske;

· nabava sportske opreme, sportskih rekvizita i sportskih pomagala koji su nužni za održavanje sportske manifestacije;

· sanacija i/ili adaptacija javno dostupne sportske infrastrukture potrebne za održavanje velike sportske manifestacije;

· troškovi za edukativne aktivnosti u sklopu velike sportske manifestacije

Javni poziv otvoren je od 16. prosinca 2020. do 16. siječnja 2021. godine.

Objava i dokumentacija javnog poziva dostupna je na linku.