Javni poziv za uspostavu infrastrukture za punjenje (EnU-1/23)

21 lipnja , 2023, 12:09 pm

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje javni poziv za uspostavu infrastrukture za punjenje.

Predmet ovog poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje postavljanja mjesta za punjenje cestovnih vozila s pogonom na električnu energiju (u daljnjem tekstu: punionice) na parkiralištima zgrada javnog sektora. U smislu ovog Poziva punionica se postavlja na parkiralište zgrade javnog sektora za koju je potrebno postaviti najmanje jedno mjesto za punjenje.

Cilj Poziva je razvoj održivog prometnog sustava, uz minimalne negativne učinke po okoliš i društvo te osiguranje interoperabilnosti s državama u okruženju i državama članicama Europske unije. Procjenjuje se da će se provedbom Poziva postaviti minimalno 100 punionica.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su tijela javnog sektora: subjekti koji ne obavljaju gospodarsku djelatnost već obavljaju poslove koji se odnose na izvršavanje javnih ovlasti (tijela državne uprave i druga državna tijela, tijela jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: JLP(R)S)) te pravne osobe koje su osnovane radi obavljanja poslova koji se odnose na izvršavanje javnih ovlasti.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 5.000.000,00 EUR.

Fond će po ovom Pozivu dodjeljivati sredstva pomoći i donacija kako slijedi:

  • za izradu glavnog projekta: do 40% opravdanog troška izrade, odnosno do najviše 800,00 EUR po lokaciji
  • za punionicu, ugradnju i radove te puštanje u pogon:
  • do 80 % opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka
  • do 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka
  • do 40% opravdanih troškova radova za lokacije na ostalim područjima Republike Hrvatske
  • za stručni nadzor: do 40% opravdanog troška provedbe, odnosno do najviše 300,00 EUR po lokaciji

Odnosno sveukupno u iznosu do najviše 20.000,00 EUR za sve opravdane troškove provedbe po lokaciji.

Javni poziv je otvoren od 21.06.2023. godine.

Za sve dodatne informacije posjetite link.