Komunalno gospodarstvo i ujednačavanje komunalnog standarda u 2023. godini

8 veljače , 2023, 10:29 am

MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE objavilo je JAVNI POZIV za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2023. godini.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave od I. do VI. Skupine.

Prihvatljive aktivnosti su:

• izrada projektne i druge tehničke dokumentacije za izvođenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izvođenje većih zahvata na investicijskom održavanju komunalne infrastrukture;

• izvođenje radova i ugradnja uređaja komunalne infrastrukture, izvođenje radova na  investicijskom održavanju komunalne infrastrukture te uređenje javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugih javnih prostora i drugih objekata koji pridonose podizanju razine javnih usluga i poboljšanju kvalitete življenja u naseljima jedinice lokalne samouprave;

• troškovi stručnog nadzora nad izvođenjem radova;

• nabava opreme i strojeva kojom će se znatno poboljšati kvaliteta isporuke komunalne usluge, komunalnog standarda odnosno obavljanje određene komunalne djelatnosti te nabavka druge komunalne opreme za javne površine naselja.

Prihvatljivo razdoblje provedbe projekta: prihvatljive su aktivnosti na projektima koje se

provode u razdoblju od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine.

Iznos sufinanciranja Ministarstva: Najviši iznos sufinanciranja projekta može iznositi 50.000 eura, odnosno 30% do 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta, ovisno o indeksu razvijenosti JLS-e.

Prijave se zaprimaju do  10. ožujka 2023. godine  na adresu e-pošte:  sufinanciranje@mpgi.hr 

Podnositelj može podnijeti najviše jedan zahtjev za sufinanciranje prihvatljivih projekata.

Dodatne informacije nalaze se na linku.