Kultura nova: Objavljeni javni pozivi Programa podrške

21 lipnja , 2019, 7:38 am

Zaklada ‘Kultura nova’ je 18. lipnja 2019. u okviru Programa podrške 2019. objavila javne pozive na predlaganje programa i projekata s rokom prijave 3. 9. 2019.

Bespovratna sredstva bit će dodijeljena organizacijama civilnog društva (udrugama i umjetničkim organizacijama) koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti za provođenje programa/projekata u 2020. godini te za višegodišnje programe/projekte koji se provode u 2020., 2021. i 2022. godini.

Indikativni proračun Programa podrške 2019 s rokom prijave 3. 9. 2019. iznosi 9.750.000 kn, a uključuje i iznose za 2. i 3. godinu provedbe višegodišnje podrške u Programskim područjima 1, 4 i 5.

Prijave na javne pozive podnose se isključivo u elektroničkom obliku, a rok za predaju prijava je 3. rujna 2019. godine, 16h.

U okviru Programa podrške 2019 s rokom prijave 3. 9. 2019. javni pozivi se raspisuju u sljedećim programskim područjima:

Programsko područje 1: Razvojna podrška za organizacije

  1. razvoj produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 50.000 kn (a1)
  2. razvoj produkcije i/ili distribucije umjetničkih radova, djela i projekata do 100.000 kn (a2)
  3. upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 50.000 kn (b1)
  4. upravljanje prostorima za kulturu i umjetnost do 100.000 kn (b2)

Jednogodišnja podrška dodjeljuje se u kategorijama a1, a2, b1 i b2, dok se višegodišnja podrška dodjeljuje u kategorijama a2 i b2.

Programsko područje 2: Osmišljavanje i priprema novih programa/projekata

  1. osmišljavanje međunarodnih suradničkih projekata do 15.000 kn
  2. putovanje u inozemstvo radi selekcije programa do 15.000 kn

Programsko područje 3: Razvoj novih umjetničkih ideja

Najviši iznos koji se može zatražiti u ovom programskom području je 20.000 kn.

Programsko područje 4: Razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj

  1. programska platforma na nacionalnoj razini do 140.000 kn
  2. zagovaračka platforma na subnacionalnoj razini do 90.000 kn

Zaklada u ovom programskom području dodjeljuje jednogodišnju i višegodišnju podršku.

Programsko područje 5: Razvoj suradničkih platformi u Europi

Najviši iznos koji se može zatražiti u ovom programskom području je 220.000 kn.

Zaklada u ovom programskom području dodjeljuje jednogodišnju i višegodišnju podršku.

Programsko područje 6: Podrška za razvoj publike

Najviši iznos koji se može zatražiti u ovom programskom području je 40.000 kn.

Programsko područje 7: Podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje

  1. podrška za jednokratne projekte do 40.000 kn
  2. podrška za kontinuirane projekte do 40.000 kn

Pitanja o Programu podrške 2019 mogu se postavljati isključivo na e-adresu: podrska@kulturanova.hr u razdobljima: od 18. 6. 2019. do 25. 7. 2019. te od 16. 8. 2019. do 27. 8. 2019.

Svi podaci o javnim pozivima (upute, pravila, uvjeti i kriteriji) nalaze se u Vodiču za prijavu koji je objavljen na mrežnim stranicama Zaklade, gdje je dostupna cjelokupna dokumentacija javnih poziva Programa podrške 2019 s rokom prijave 3. 9. 2019., uključujući i e-prijavnice.