„Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi“

4 prosinca , 2017, 10:13 am

Objavljen otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi“ koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Funkcije Posredničkog tijela razine 1 obavlja Ministarstvo kulture, a Posredničko tijelo razine 2 je Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.
Poziv je usmjeren  na razvoj dobrog upravljanja u kulturi jačanjem suradnje organizacija civilnog društva i javnog sektora. Financirati će se aktivnosti jačanja kapaciteta relevantnih dionika u području sudioničkog upravljanja u kulturi i podizanja javne svijesti o dobrom upravljanju u kulturi, razvoj i/ili uspostava modela sudioničkog upravljanja u kulturi, priprema i provedba kulturnih i umjetničkih programa te razvoj suradnje i umrežavanja u području sudioničkog upravljanja u kulturi.

Prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnog društva (umjetnička organizacija, udruga i savez udruga koji djeluje u području kulture i umjetnosti), jedinice lokalne samouprave čiji je broj stanovnika manji od 10.000 te javne ustanove u kulturi kojima je osnivač jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

Sufinanciranje pojedinog projekta iznosi 100% prihvatljivih troškova.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava iznosi 50.000.000,00 kn.
Najniža vrijednost bespovratnih sredstava iznosi 300.000,00 kn, odnosno 550.000,00 kn, a najviša 800.000,00 kn, odnosno 2.500.000,00 kn ovisno o skupini aktivnosti.

Poziv je otvoren od 30. studenog 2017. do 28. veljače 2018. godine.

Više informacija možete pronaći ovdje.