Mini mljekarama i uljarama na raspolaganju nova sredstva Unije

29 svibnja , 2018, 11:49 am

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) objavila je natječaj  za provedbu operacije 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ – objekti malog kapaciteta za preradu mlijeka i natječaj za provedbu operacije 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ – objekti za proizvodnju ulja.

Prihvatljivi prijavitelji su:

–  fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru o Europskoj uniji

–  fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog
zahtjeva  za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I.

– proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu           budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 75.000.000 kuna.

Vrijednost potpore po projektu za mini mljekare iznosi od 15.000 do 1.000.000 eura, a intenzitet potpore po projektu iznosi 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, dok vrijednost potpore za uljare po projektu iznosi od 15.000 do 400.000 eura, a intenzitet potpore po projektu također iznosi 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 23. srpnja 2018. godine od 12:00 sati do 21. rujna 2018. godine do 12:00 sati.

Više informacija možete pronaći ovdje.