Ministarstvo hrvatskih branitelja je objavilo Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2020. godini

9 ožujka , 2020, 2:46 pm

Cilj Poziva je očuvanje i promicanje vrijednosti Domovinskog rata kroz izgradnju, postavljanje ili uređenje spomen-obilježja u spomen na ljude i događaje iz Domovinskog rata.

Spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu na području Republike Hrvatske čija će izgradnja odnosno postavljanje ili uređenje biti sufinancirani sredstvima Državnog proračuna u 2020. godini jesu:

 • arhitektonsko, kiparsko ili drugo djelo, reljef, spomen-ploča, spomenik, građevina ili drugi objekt, sve primjerene estetske vrijednosti za koje je rješenje dobiveno u postupku javnog arhitektonsko-urbanističkog-skulptorskog-krajobraznog  natječaja,
 • stroj, prijevozno sredstvo, vojna tehnika i slično, koje je izvan redovne uporabe, a koje se postavlja u prostor,
 • spomen-soba, spomen-kuća ili spomen-dom čije je rješenje dobiveno u postupku arhitektonskog natječaja za izgradnju ili unutarnje uređenje,
 • spomen-područje čije je rješenje dobiveno u postupku urbanističkog, arhitektonskog, krajobraznog i skulptorskog natječaja.

Sufinancirati se mogu sve faze izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja:

 • pripremni radovi za izgradnju spomen-obilježja:
  • izrada natječajnog elaborata – programa natječaja (urbanistički, likovni, konzervatorski, prostorni, vremenski itd.)
  • provedba natječaja (po predračunu provoditelja natječaja)
 • izrada projektne dokumentacije i nadzor za izgradnju spomen-obilježja,
 • izrada spomen-obilježja  (skulpture) – lijevanje, klesanje, modeliranje i sl.,
 • izvođenje radova izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja,
 • izvođenje radova uređenja, rekonstrukcije, sanacije ili drugi radovi na postojećem spomen-obilježju,
 • iznimno, izvođenje radova izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja čije idejno rješenje nije dobiveno u postupku javnog natječaja, maksimalno do 60.000,00 kn.

Zahtjev za sufinanciranje izgradnje spomen-obilježja po Javnom pozivu mogu podnijeti udruge iz Domovinskog rata i jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave. Podnositelji zahtjeva mogu prijaviti izgradnju jednog spomen-obilježja na području Republike Hrvatske.

Prednost u odobravanju sredstava sufinanciranja izgradnje spomen-obilježja imaju oni projekti na područjima lokalne ili područne (regionalne) samouprave u kojima nema izgrađenog spomen-obilježja iz članka II. ovog Javnog poziva, odnosno oni projekti koji su vezani za određene događaje, osobe ili postrojbe iz Domovinskog rata za koje do danas nije izgrađeno spomen-obilježje.

Javni poziv otvoren je do 5. svibnja 2020. godine.

Izvor i više informacija su na sljedećem linku.