Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora za novo zapošljavanje

6 veljače , 2020, 8:11 am

U cilju provedbe Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2018. do 2020. godine, Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora za novo zapošljavanje koji je otvoren do 28. veljače 2020. godine.

Ciljnu skupinu Programa čine nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom.

Za potporu mogu kandidirati obrti, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, trgovačka društva i druge pravne osobe s do 50 zaposlenih te zadruge s do 10 zaposlenih, čije je sjedište na području Republike Hrvatske, koji su registrirani i započeli s radom najkasnije u siječnju 2019. godine te ujedno imaju podmirene sve obveze prema državi.

Novčana potpora iznosi 50.000,00 kuna po zaposlenoj osobi iz ciljne skupine, a moguće je ostvariti potporu za zapošljavanje jedne do najviše tri osobe iz ciljne skupine, pri čemu ukupno isplaćen iznos potpore ne može prelaziti 150.000,00 kuna.

Zapošljavanje osoba iz ciljne skupine podrazumijeva zapošljavanje u punom radnom vremenu (40 sati tjedno) tijekom 24 mjeseca temeljem sklopljenog ugovora o radu. U slučaju ranijeg prekida radnog odnosa, podnositelj se obvezuje zaposliti drugu osobu iz ciljne skupine do ispunjavanja preuzetih ugovornih obveza.

U Državnom proračunu za 2020. godinu osigurana su sredstva za pozitivno rješavanje 10 do 32 zahtjeva po ovom javnom pozivu, čime se može poduprijeti zapošljavanje do 32 osobe iz ciljne skupine.

Izvor i više informacija su na sljedećem linku.