Ministarstvo kulture i medija je objavilo Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu

1 rujna , 2020, 11:29 am

Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine u skladu s uputama za prijavitelje.

U Program javnih potreba, u skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi, Pravilnikom o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi te ocjenom izvršenja dosadašnjih ugovornih obveza korisnika prema Ministarstvu kulture i medija, uvrstit će se programi:

– redovne djelatnosti udruga u kulturi,

– dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti,

– glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti,

– kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog),

– vizualnih umjetnosti,

– inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi,

– monografija iz područja kulture i umjetnosti,

– potpore izdavanju knjiga,

– potpore inozemnim nakladnicima za objavljivanje prijevoda djela hrvatskih autora,

– izdavanja časopisa i elektroničkih publikacija,

– književnih manifestacija i nastupa na sajmovima knjiga,

– književnih programa u knjižarama,

– knjižnične djelatnosti,

– muzejske djelatnosti,

– zaštite i očuvanja kopnene arheološke baštine,

– zaštite i očuvanja podvodne arheološke baštine,

– zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara,

– zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara,

– zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara,

– digitalizacije kulturne baštine,

– gradnje, rekonstrukcije i opremanja kulturne infrastrukture,

– međunarodne kulturne suradnje.

Svi prijavitelji se upućuju da predlože programe koje je moguće realizirati uz epidemiološka ograničenja sukladno specifičnosti svakoga područja za koje se program prijavljuje.

Prijave se podnose elektroničkim putem na odgovarajućim e-obrascima (za svako programsko područje posebna e-prijavnica te za međunarodnu kulturnu suradnju za svaku zemlju posebna e-prijavnica) koji su dostupni na stranicama Ministarstva kulture i medija. Uz svaku elektronički popunjenu e-prijavnicu potrebno je učitati, odnosno pohraniti svu propisanu popratnu dokumentaciju u digitalnom obliku.

Prijave se podnose do 1. listopada 2020. godine.

Više informacija i upute za prijavitelje možete pročitati na sljedećem linku.