Objavljen „Poziv za dodjelu potpora programima koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2017. godinu“

19 rujna , 2017, 8:49 am

Ministarstvo kulture objavilo „Poziv za dodjelu potpora programima koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2017. godinu“. Pozivom se želi utjecati na povećanje broja programa koji potiču razvoj publike u kulturi. Pod pojmom razvoja publike podrazumijevaju se aktivnosti kojima bi se poticalo sudjelovanje u kulturi i umjetnosti te ispunile potrebe i interesi publike. Predloženi programi odnose se na sva područja kulture i umjetnosti: izvedbene i vizualne umjetnosti, književnost (osobito programi poticanja čitanja), kulturnu baštinu i film te programe međunarodne kulturne suradnje.

Prihvatljive aktivnosti:

 • stvaranje angažirane publike koja će sudjelovati u umjetničkim i kulturnim događanjima u formalnome i neformalnome okruženju
 • omogućivanje pristupa kulturnim i umjetničkim programima u prometno slabije povezanim područjima
 • povećanje vidljivosti  kulture  u  tehnološko-medijskome prostoru  na  inovativan  i  kreativan  način
 • povećanje sudjelovanja  u  kulturi ranjivih  skupina
 • omogućivanje mobilnosti umjetnika i kulturnih sadržaja
 • aktivnosti vezane uz edukaciju, razmjenu znanja i iskustva iz područja kulture i umjetnosti
 • aktivnosti vezane uz poticanje čitanja, aktivno uključivanje šire zajednice u razvoj kulturnih sadržaja
 • osmišljavanje inovativnih pristupa u uspostavljanju komunikacije s već postojećim umjetničkim djelima
 • poticanje umjetnika i organizacija u kulturi i umjetnosti na razvoj odnosa s publikom.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • samostalni umjetnici
 • umjetničke organizacije
 • ustanove u kulturi
 • pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske
 • građani
 • udruge
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ministarstvo kulture u svojem proračunu  za navedeni Poziv osiguralo je do 500.000,00 kn.

Najniži iznos potpore je 20.000,00 kn, a najviši iznos potpore 50.000,00 kn.

Rok prijave na Poziv je do 20. listopada 2017. godine.

Više informacija o Pozivu možete pronaći ovdje.