Ministarstvo poljoprivrede poziva da se svi zainteresirani uključe u kreiranje baze projekata za financiranje iz EU fondova

9 rujna , 2020, 2:56 pm

Ministarstvo poljoprivrede započelo je proces izrade strateških dokumenata koji će biti osnova za financiranje projekata i programa u sektorima iz svog djelokruga. Predviđena baza projekata bit će osnova za daljnje planiranje i kreiranje mjera usmjerenih ispunjavanju ciljeva definiranih strateškim dokumentima, između ostalog i vezanih uz ublažavanje posljedica pandemije COVID-19, odnosno stvaranja gospodarstva otpornijeg na posljedice kriznih situacija.

Prijedloge projekata moguće je prijaviti putem Google obrasca, a najkasnije do 30. rujna 2020. godine.

Više pročitajte na sljedećem linku.