Ministarstvo turizma objavilo je natječaj ”Konkurentnost turističkog gospodarstva”

8 ožujka , 2017, 12:32 pm

Ministarstvo turizma raspisalo je Program ”Konkurentnost turističkog gospodarstva” za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma, nove tehnologije, očuvanje radnih te ostalih aktivnosti s ciljem produljenja sezone.

Korisnici programa su trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge, OPG (postojeći ili novi), fizičke osobe – privatni iznajmljivači ovisno o kategorizaciji putem predviđenih mjera.

Bespovratna sredstva mogu se ostvariti za: povećanje kategorije, dodatne sadržaje, tematsko definiranje hotela, ulaganje u zeleno poduzetništvo, aktiviranje planinarskih i lovačkih domova, povećanje i poboljšanje uvjeta za boravak osoba s invaliditetom, podizanje kvalitete postojećih seljačkih gospodarstava uz uvjet dostizanja više kategorije za jedno sunce, uređenje izletišta, kušaonica, vinotočja, izgradnja bazena u objektima u domaćinstvu i dr..

Sufinancirat će i aktivnosti usmjerene razvoju posebnih oblika turizma poput ciklo-turizma, uređenje infrastrukture i ulaganja u opremu za špilje, vidikovci, adrenalinski parkovi, golf vježbališta, promotivne aktivnosti za postojeću ponudu, kao i zabavne i tematske parkove, izletničke drvene brodove tradicijske izgradnje, kreiranje paket aranžmana novih turističkih proizvoda za tržišta posebnih interesa te ostale.

Sredstva putem natječaja ostvaruje se kroz:

        MJERA A – povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude slijedećih ugostiteljskih objekata:

       A1. HOTELI – hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština, pansion, turistički apartmani,                difuzni i integralni hotel

 • Iznos potpore: 50-350 tisuća kuna

       A2. KAMPOVI – kamp, kamp odmorište

 • Iznos potpore: 20-250 tisuća kuna

       A3. OSTALI UGOSTITELJSKI OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ – hostel, planinarski dom, lovački dom, apartman, robinzonski smještaj…

 • Iznos potpore: 50-200 tisuća kuna

          A4. OPG – obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge

 • Iznos potpore: 30-150 tisuća kuna

  A5. OBJEKTI U DOMAĆINSTVU – soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, kamp u domaćinstvu
 • Iznos potpore do 40 tisuća kunaMJERA B – razvoj posebnih oblika turizma (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge)
 • Iznos potpore: 20-250 tisuća kuna

  MJERA C – dostupnost i sigurnost

  1. Za opremanje ugostiteljskih objekata – Iznos potpore do 25 tisuća kuna
  2. Subvencija prijevoza vode za hotele na otocima bez vodovoda – Iznos potpore do 100 tisuća kuna

  MJERA D – prepoznatljivost

 • Iznos potpore do 100 tisuća kuna

  UKUPAN iznos potpore iznosi 21,9 milijuna kuna.

   

  Za sve ostale informacije u vezi natječaja kliknite OVDJE.

  seljacko domacinstvo