Ministarstvo turizma raspisalo Javni poziv

29 siječnja , 2019, 8:07 am

Ministarstvo turizma raspisalo je javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva.

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganjima u povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj posebnih oblika turizma, razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda, te održivi razvoj, a provodi se kroz Mjere Programa:

  • Mjera A – povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata:  A1-Hotela,  A2- Kampova,  A3-Ostalih ugostiteljskih objekata za smještaj i  A4-ugostiteljskih objekata na Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima
  • Mjera B – razvoj posebnih oblika turizma
  • Mjera C – dostupnost i sigurnost
  • Mjera D – prepoznatljivost

Za provedbu Programa konkurentnost turističkog gospodarstva planirana su sredstva u proračunu Ministarstva turizma za 2019. godinu na aktivnosti A587055 u ukupnom iznosu od 23.652.700,00 kuna.

Iznosi potpore ovise o mjeri na koju se prijavljuje korisnik.

Za dodjelu bespovratnih sredstva prijaviti se mogu: subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge) i obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG).

Javni poziv otvoren je od 28. siječnja 2019., dan objave na internetskim stranicama Ministarstva, a traje do 1. ožujka 2019., zaključno s 24. satom.

Više informacija na linku.