Ministarstvo vanjskih i europskih poslova raspisalo natječaj

2 svibnja , 2018, 8:47 am

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova raspisalo je natječaj za predlaganje projekata kulturne promidžbe, javne diplomacije i međunarodne prepoznatljivosti Republike Hrvatske koji će se provoditi u organizaciji Ministarstva vanjskih i europskih poslova i diplomatsko – konzularnih predstavništava Republike Hrvatske u svijetu, u okviru raspoloživih financijskih sredstava u 2018. godini

Područja za koja se mogu projekti prijaviti su – glazba i glazbeno-scenska umjetnost, književnost, kazalište, kulturni identitet i kulturna baština, likovna i vizualna umjetnost, film, dizajn, arhitektura i ples.

Prihvatljivi prijavitelji natječaja su udruge, umjetničke strukovne udruge i umjetničke organizacije, upisane u Registar neprofitnih organizacije, koje u svojim Statutima imaju jasno naznačeno područje definirano ovim Pozivom (kultura, umjetnost, znanost), javne ustanove upisane u Sudski registar, koje obavljaju djelatnost u području definiranim ovim Pozivom (kultura, umjetnost, znanost), samostalni umjetnici i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u području definiranim ovim Pozivom (kultura, umjetnost, znanost).

Ciljevi koji se žele postići projektom su promicanje hrvatske kulturne baštine i kulturnog identiteta, promicanje hrvatske povijesti, znanosti, jezika i književnosti, promicanje glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti, promicanje hrvatske kazališne i plesne umjetnosti, promicanje hrvatske filmske umjetnosti, promicanje hrvatske likovne i vizualne umjetnosti, obilježavanje obljetnica hrvatske povijesti.

Ukupan iznos financijskih sredstava koja se dodjeljuju iznosi 2.500.000,00 kuna.  Iznos koji se financira po prijavi može iznositi najmanje 1.000,00 kuna, a najviše 75.0000,00 kuna.

Sve detaljnije informacije o natječaju mogu se pročitati ovdje.