Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je objavilo Natječaj za dodjelu jednokratnih financijskih podrški

6 ožujka , 2020, 3:25 pm

Prijave za dodjelu jednokratne financijske podrške mogu biti za slijedeća prioritetna područja:

  1. Unapređenje i razvoj socijalnih usluga u svrhu socijalne uključenosti socijalno osjetljivih skupina,
  2. Organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično namijenjenih socijalno osjetljivim skupinama.

Prihvatljivim prijaviteljima smatraju se:

  • udruge osnovane temeljem Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/14 i 70/17) i upisane u Registar udruga, vjerske zajednice koje djeluju kao pravne osobe i osnovane u skladu sa Zakonom o pravnom položaju vjerskih zajednica (Narodne novine, broj 83/02) te upisane u Registar vjerskih zajednica, kao i druge neprofitne pravne osobe upisane u odgovarajući upisnik,
  • svi prijavitelji moraju biti upisani u Registar neprofitnih organizacija

Za financiranje u okviru ovog Natječaja raspoloživ je iznos od 5.000.000,00 kuna (slovima: petmilijunakuna), a okvirni broj podrški koji se planira financirati: 80-120. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinoj prijavi je 20.000,00 kuna. Najveći iznos financijskih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinoj prijavi je 80.000,00 kuna. Prijavitelju se može u okviru Natječaja odobriti samo jedna (1) financijska podrška. Prijavitelj može od Ministarstva zatražiti do 100% iznosa za financiranje.

Prihvatljivi izravni troškovi su:
1. Ljudski resursi (plaće/naknade voditelju/ici projekta, te provoditeljima aktivnosti),
2. Putovanja (putni troškovi, dnevnice i troškovi smještaja za potrebe obavljanja aktivnosti),
3. Oprema,
4. Ostali troškovi, usluge (kampanje, drugi troškovi neophodni i neposredno vezani i nužni za provedbu aktivnosti i sl.).
Prihvatljivi neizravni troškovi su: troškovi režija (plin, voda, telefon, internet, najam prostora, struja i slično), bankovni troškovi, poštanski troškovi, troškovi uredskog materijala, troškovi knjigovodstva i moraju se odnositi isključivo na razdoblje za koje se traži potpora.

Provedba započinje prvi sljedeći dan nakon dana potpisivanja ugovora između prijavitelja i Ministarstva. Ugovorom se može utvrditi i neki drugi datum početka provedbe, ali vremensko razdoblje za provedbu ne može biti duže od 6 mjeseci.

Prijava na Natječaj vrši se u sustavu www.financijskepodrske.hr.

Rok za podnošenje prijava na ovaj Natječaj je 31. ožujka 2020. godine.

Izvor i više informacija su na sljedećem linku.