Ministrica Tramišak predstavila Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u RH

8 veljače , 2021, 9:54 am

Slika

Iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) za razdoblje 2014. – 2020. godine Republici Hrvatskoj je na raspolaganju ukupno 10,7 milijardi eura (81,56 mlrd. kn).

Do 28. siječnja 2021. godine ugovoreni su projekti u vrijednosti od 12,17 milijardi eura (92,49 mlrd. kn) odnosno 113,40% dodijeljenih sredstava.

Ukupno je isplaćeno 5,06 milijardi eura (38,46 mlrd. kn), odnosno 47,16% dodijeljenih sredstava te je ovjereno 4,39 milijarde eura (33,35 mlrd. kuna), odnosno 40,89% dodijeljenih sredstava.

U razdoblju od 2013. godine do 28. siječnja 2021. razlika između uplaćenih sredstava iz proračuna EU u proračun RH i sredstava uplaćenih iz Proračuna Republike Hrvatske u proračun Europske unije iznosi 38,59 milijardi kuna u korist proračuna Republike Hrvatske.

U odnosu na podatke od 30. lipnja 2020. godine, ugovoreno je 1,91 mlrd. eura (14,46 mlrd. kuna), plaćeno je 990,8 mil. eura (8,17 mlrd. kuna), a ovjereno 1,09 mlrd. eura (8,31 mlrd. kuna).
Gledano u postotcima, sa 95,66% ugovorenog došlo se na 113,40%, plaćeno sa 37,14% na 47,16%, ovjereno sa 30,70% na 40,89%.

Operativni program Konkurentnost i kohezija ima najbolji postotak ugovorenosti sredstava od 124,71% ukupno raspoložive alokacije, dok najbolji postotak isplaćenih sredstava bilježi Program ruralnog razvoja odnosno 63,60% dodijeljenih sredstava.

Izvor: ESIF i MRRFEU