NAJAVA Javnog poziva za sufinanciranje nabave komunalnih vozila i plovila na alternativna goriva

8 prosinca , 2021, 8:36 am

Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada za uslužno  područje Komunalca d.o.o. Koprivnica – Komunalac

Dana 13. prosinca 2021. godine Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost planira objaviti Javni poziv za sufinanciranje nabave komunalnih vozila i plovila na alternativna goriva na svojim mrežnim stranicama (u daljnjem tekstu: Poziv). Ova NAJAVA Poziva je u svrhu informiranja potencijalnih prijavitelja o osnovnim informacijama Poziva kao i u svrhu rane pripreme potrebne dokumentacije za prijavu na Poziv.

Vozilima i plovilima s pogonom na alternativna goriva u sklopu provedbe Javnog poziva smatraju se:
1.  vozila kategorija N1, N2, N3 na električni pogon, hibridni pogon, ili pogon na vodik,
2.  radni strojevi – čistilice na električni pogon,
3.  plovila na električni i hibridni pogon.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su poduzetnici – davatelji usluge sakupljanja komunalnog otpada iz članka 68. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21) (u daljnjem tekstu: ZGO), i to:
1. trgovačko društvo, koje osniva jedna ili više jedinica lokalne samouprave i u kojem većinski dio dionica odnosno udjela čine dionice odnosno udjeli jedne ili nekoliko jedinica lokalne samouprave, temeljem odluke predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada ili
2. pravna ili fizička osoba – obrtnik temeljem koncesije dodijeljene odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.

Po ovom Pozivu dodjeljivati će se bespovratna sredstva (subvencije). Bespovratna sredstva (subvencije) dodjeljuju se poduzetnicima – davateljima usluge sakupljanja komunalnog otpada iz članka 68. ZGO-a i to putem dva modela, od kojih će prijavitelj odabrati isključivo jedan model po kojem podnosi prijavu. Više informacija o modelima subvencije nalazi se na stranicama Fonda.

Sredstva Fonda sukladno ovom Javnom pozivu dodjeljivati će se do 31. prosinca 2021. godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno koji uvjet prije nastupi.

Izvor: fzoeu.hr