NATJEČAJ ”UMJETNOST I KULTURA ZA MLADE”

11 siječnja , 2017, 8:17 am

Na natječaj se mogu prijaviti organizacije civilnog društva (umjetničke organizacije, udruge u području kulture i umjetnosti, udruge u području socijalnih djelatnosti, zaklade), ustanove u kulturi, jedinice lokalne i područne samouprave.

Fond: Europski socijalni fond
Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
Tip natječaja: Otvoreni (privremeni) poziv na za dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Otvoren do 28.02.2017.
Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture
Područje: Socijalna uključenost, kultura
Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 18.000.000,00 HRK
Najmanji iznos bespovratnih sredstava može iznositi 100.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 1.000.000,00 HRK, ovisno o skupini aktivnosti na koju se projektni prijedlog odnosi.
Sufinanciranje projekta: udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava
Prihvatljive aktivnosti za financiranje su pripreme i provedbe umjetničkih radionica za mlade u srednjim školama, posebno u manje razvijenim područjima RH, aktivnosti pripreme i provedbe umjetničkih radionica za mlade u nepovoljnom položaju te priprema i realizacija kulturno-umjetničkih programa ustanova u kulturi, umjetničkih organizacija i udruga u području kulture i umjetnosti.
Sažetak: Sudjelovanje u kulturnim i umjetničkim aktivnostima važan je aspekt uključenosti u društvo, a ograničeni pristup toj vrsti aktivnosti može rezultirati smanjenim mogućnostima za mlade da razviju društvene veze te vještine i znanja koja doprinose njihovom osobnom razvoju. Stoga je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura za mlade“ usmjeren na prevladavanje ograničenja pristupa mladih osoba kulturnim i umjetničkim sadržajima i aktivnostima (geografska izoliranost, nepovoljne financijske prilike, invaliditet i dr.) te poticanje mladih da aktivno sudjeluju u kulturnom životu zajednice.

Poziv se provodi u okviru specifičnog cilja 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.
Ostale informacije i dokumnetaciju možete pronaći OVDJE.

umjetnicka_skola7-281114