Objavljen Natječaj za podmjeru 4.3. “Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva”, tipa operacije 4.3.3. “Ulaganje u šumsku infrastrukturu” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

17 kolovoza , 2017, 10:38 am

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 16.08.2017. godine Natječaj o provedbi mjere M04 „Ulaganja u fizičku imovinu“, podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Cilj natječaja je dodjela potpore za ulaganja u izgradnju primarne  i sekundarne  šumske prometne infrastrukture i ulaganja u rekonstrukciju šumske prometne infrastrukture.

Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici, udruženja šumoposjednika/šumovlasnika, trgovačka društva, druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske i jedinice lokalne samouprave.

Prihvatljivi troškovi su projektiranje, izgradnja i rekonstrukcija primarne (šumske ceste) i sekundarne (traktorski putovi) šumske prometne infrastrukture, ulaganje u kupnju šumskog i drugog zemljišta za potrebe provedbe projekta u maksimalnom iznosu od 10% od ukupno prihvatljivih troškova uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 37.500.000 HRK.

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Najniža vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 10.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, a najviša vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Rok za podnošenje zahtjeva je od 16. kolovoza 2017. i traje do 22. prosinca 2017. godine.

Sve ostale informacije o Natječaju možete pronaći ovdje.

sumski_putevi