Natječaj za provedbu intervencije 77.01 Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike RH 2023.-2027.

28 prosinca , 2023, 10:46 am

Cilj intervencije je potaknuti poljoprivredne proizvođače na sudjelovanje u sustavima kvalitete što doprinosi povećanju vrijednosti proizvoda te štite proizvod s oznakom kvalitete od zlouporabe i imitacije. Učinkovitost dostizanja cilja podrazumijeva prepoznavanje proizvoda te spremnost potrošača na plaćanje više cijene za proizvode s oznakom kvalitete. Prepoznavanje ovakvih oznaka na proizvodu omogućava potrošačima da vjeruju proizvođačima i razlikuju proizvode posebne kvalitete, a istovremeno pomaže proizvođačima da prodaju svoje proizvode po cijeni koja odgovara njihovoj kvaliteti.

Prihvatljivi korisnici su poljoprivrednici (pojedinačno ili skupina) upisani u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili registrirani za preradu poljoprivrednih proizvoda, koji ulaze u:

a) sustav kvalitete za zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla (poljoprivredni i prehrambeni proizvodi i aromatizirani vinski proizvodi), sustav za zajamčeno tradicionalne specijalitete

b) sustav neobveznih izraza kvalitete u skladu s EU i nacionalnim zakonodavstvom

c) nacionalni sustav kvalitete “Dokazana kvaliteta”

d) sustav ekološke poljoprivredne proizvodnje (isključivo prerađivači). Korisnik mora imati dokument kojim dokazuje ulazak i/ili novo sudjelovanje u sustavu kvalitete ili sustavu ekološke proizvodnje (postojeći korisnici su prihvatljivi, ako ulaze u sustav kvalitete s nekim novim proizvodom ili u novu oznaku kvalitete).

Prihvatljivi troškovi:

  • troškovi ulaska u sustav kvalitete
  • godišnji troškovi sudjelovanja u sustavu kvalitete ili sustavu ekološke proizvodnje (prerađivači)
  • troškovi stručne kontrole i certifikacije ovlaštenog kontrolnog tijela

Visina potpore: do 3.000 EUR godišnje po korisniku

Intenzitet potpore: 100 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova.

Ukupna alokacija: 3.764.706,25 EUR

Izvor: SP ZPP