Natječaj za radno mjesto gerontodomaćice

27 kolovoza , 2019, 1:19 pm

DRAFT d.o.o.

Ljudevita Gaja 26/1, Pitomača

Tel: 091/ 613 9616

OIB: 77708791725                      

Pitomača, 27.08.2019. godine

Na temelju Ugovora o pružanju socijalnih usluga sklopljenog s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Klasa; 550-01/17-03/10, Urbroj: 519-05-2-1/4-17-2 i Rješenja o ispunjavanju uvjeta za pružanje socijalnih usluga pomoć u kući Virovitičko-podravske županije, Klasa: UP/I-550-01/17-01/02, Urbroj: 2189/1-10/2-17-4 od 18. prosinca 2017. godine, direktor t.d. DRAFT d.o.o. dana 27. kolovoza 2019. godine objavljuje

O G L A S

za prijam u radni odnos gerontodomaćice (m/ž) na određeno vrijeme

GERONTODOMAĆICA (1) – NKV izvršitelj/ica – na određeno vrijeme od 4 mjeseca,

 – početak radnog odnosa:  02. rujna 2019. godine

 – rad na nepuno radno vrijeme

Opći uvjeti za prijem:

– punoljetnost,

– hrvatsko državljanstvo

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Opis poslova određen je Zakonom o socijalnoj skrbi, Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga i Rješenjem centra za socijalnu skrb Virovitica, Podružnica Pitomača pojedinačno za svakog korisnika.

Uvid u opis poslova može se izvršiti u prostoriji t.d. DRAFT d.o.o., Ljudevita Gaja 26/I, Pitomača.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijavi treba priložiti:

– prijava na oglas,

– životopis

– osobna iskaznica (presliku obje strane)

– presliku radne knjižice (stranice s osobnim podacima, podaci o školskoj i stručnoj spremi, zaposlenju i stažu – za dokazivanje ostvarenog radnog staža do 1. srpnja 2013.) ili/i potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (za dokazivanje ostvarenog radnog staža nakon 1. srpnja 2013.)

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije sklapanja Ugovora o radu.

Prijava na oglas podnosi se u roku od 3 dana od objave, odnosno do zaključno 29. kolovoza 2019. godine osobno na adresu: DRAFT d.o.o., Ljudevita Gaja 26/I, 33405 Pitomača, s naznakom “Oglas za prijam u radni odnos gerontodomaćice”. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima će natjecatelji biti obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                                                                                            Direktor:

Davor Deskar