„NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE IZGRADNJE, GRAĐEVINSKOG ZAHVATA I OPREMANJA SPORTSKIH GRAĐEVINA U 2021. GODINI“

16 prosinca , 2020, 3:05 pm

Ukupno osigurana sredstva: 15.000.000,00kn

Mogućnost sufinanciranja u iznosu do 1.000.000,00kn

Stopa sufinanciranja: do 80%

Prijavitelj može prijaviti najviše JEDAN projekt, u jednoj od osam skupina.

Ministarstvo će sufinancirat najbolje ocijenjene projekte po skupinama kako slijedi:

– Atletska staza – do 4 (četiri),

– Sportska dvorana za više sportova – do 16 (šesnaest),

– Nogometno igralište – prirodna trava/veliko – do 6 (šest),

– Nogometno igralište – umjetna trava/malo – do 8 (osam),

– Nogometno igralište – umjetna trava/veliko – do 6 (šest),

– Vanjska sportska igrališta za više sportova – do 14 (četrnaest),

– Teniski tereni – do 6 (šest), – ostalo (outdorfitness/street workout, kuglana, skijalište, boćalište, streljana, hipodrom, biciklistička staza…) – do 12 (dvanaest),

poštujući maksimalno do 3 projekta s obzirom na regionalnu zastupljenost.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

· Prihvatljivi prijavitelji Projektne prijave su JLP(R)S-i te oni mogu prijaviti projekt za nekretninu koja je u njihovom vlasništvu (građevina i zemljište).

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, građevinski zahvat (dogradnja, rekonstrukcija, obnavljanje) i opremanje sportskih građevina i to:

• izvođenje građevinskih zahvata na planiranim/postojećim sportskim građevinama temeljem prethodno izrađene projektne dokumentacije,

• opremanje sportskih građevina kojim će se podignuti razina javnih usluga kroz poboljšanje kvalitete bavljenja sportom.

Rok za podnošenje Projektne prijave je 20. siječnja 2021. godine.

Objava i dokumentacija javnog poziva dostupna je na linku.