Natječaj za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2023. godini

17 ožujka , 2023, 8:28 am

Ministarstvo turizma i sporta raspisuje natječaj za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2023. godini.

Cilj Natječaja je izgradnjom, građevinskim zahvatom i opremanjem sportskih građevina u Republici Hrvatskoj doprinijeti popularizaciji sporta i potaknuti i poboljšati kvalitetu bavljenja sportom.

Specifični cilj Natječaja je poticati rekonstrukciju i opremanje sportskih građevina, povećati broj funkcionalnih sportskih građevina koje će omogućiti veću dostupnost sportskih sadržaja cjelokupnom stanovništvu, potaknuti veći broj djece i mladih na bavljenje sportom, prevenirati zdravstveni status, potaknuti razvoj natjecateljskog sporta na lokalnoj i regionalnoj razini te poticati okolišnu i socijalnu održivost.

Ukupan iznos sredstava koja se planiraju za Natječaj iznosi 4.061.318,00 EUR.

Ministarstvo će sufinancirati najviše 80% od ukupnog iznosa potrebnog za izgradnju, građevinski zahvat i/ili opremanje sportskih građevina, a najviše 199.084,00 EUR, izuzev projekata posebnog programskog područja do maksimalnog iznosa 26.545,00 EUR po projektnoj prijavi te je dužnost prijavitelja planirati i druge izvore financiranja koji će osigurati mogućnost provođenja projekta.

Projektna prijava može biti nominirana u jednu od osam (8) programskih područja sportskih građevina:

 • nogometno igralište prirodna trava/veliko,
 • nogometno igralište umjetna trava/veliko,
 • sportska dvorana – potrebno je navesti za koji sport ili sportove,
 • vanjsko sportsko igralište – potrebno je navesti za koji sport ili sportove,
 • atletska staza,
 • teniski teren,
 • ostalo – potrebno je navesti za koji sport ili sportove. Ako se prijavljuje klizalište, bazen, sportski teren ili slično, isto se ne može prijaviti kao mobilna građevina koja se postavlja privremeno, kratkoročno i potom uklanja. Ako se prijavljuje biciklistička staza ne može se prijaviti kao prometna infrastruktura (dio prometne mreže u funkciji mobilnosti građana) već kao građevina na kojoj se provode sportske djelatnosti,
 • posebno programsko područje – potrebno je navesti jednu od podskupina: outdorfitness/street workout ili vanjsko nogometno igralište umjetna trava/malo.

Prihvatljivi prijavitelji projektne prijave su JLP(R)S te oni mogu prijaviti projekt za nekretninu koja je u njihovom vlasništvu (građevina i zemljište).

Partneri prijavitelja mogu biti pravni subjekti koji su u vlasništvu prijavitelja ili čiji su osnivači prijavitelji, kao i druge pravne osobe korisnici sportskih građevina (sportski klubovi/sportske udruge) te susjedni JLP(R)S. Partneri prijavitelja mogu biti i fizičke osobe.

Prihvatljive aktivnosti:

 • izvođenje zahvata na planiranim sportskim građevinama temeljem prethodno izrađene projektno – tehničke dokumentacije sukladno propisima i tehničkim uvjetima iz područja gradnje. Prihvatljive aktivnosti su one koje se odnose na sportsku građevinu/borilište i pripadajuće prostorije (svlačionice, sanitarni čvor i sl.),
 • izvođenje zahvata na postojećim sportskim građevinama temeljem prethodno izrađene projektno – tehničke dokumentacije sukladno propisima i tehničkim uvjetima iz područja gradnje. Prihvatljive aktivnosti su one koje se odnose na sportsku građevinu/borilište i pripadajuće prostorije (svlačionice i sanitarni čvor),
 • opremanje sportskih građevina kojima će se podignuti razina javnih usluga kroz poboljšanje kvalitete bavljenja sportom

Rok za podnošenje projektne prijave je 12. travnja 2023. godine do kada je natječaj i otvoren.

Više informacija dostupno je na linku.