NATJEČAJ za sufinanciranje sportskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ u 2023. godini

3 veljače , 2023, 12:33 pm

Ministarstvo turizma i sporta objavljuje natječaj za sufinanciranje sportskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ u 2023. godini.

Na Natječaj se može prijaviti pravna osoba iz sustava sporta – udruga koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22) i Zakonu o sportu („Narodne novine“, broj: 141/22) te koja ispunjava sve uvjete Natječaja navedene u Uputama za prijavitelje.

Prijavitelj se može prijaviti na Natječaj samo s jednim programom.

Cilj Natječaja za sufinanciranje sportskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ je omogućiti što većem broju djece, mladih i ostalim članovima društva svakodnevno bavljenje organiziranom tjelesnom aktivnošću koja će pridonijeti očuvanju i unaprjeđenju psihofizičkih sposobnosti i zdravlja kroz stvaranje uvjeta za bavljenje sportom na cjelokupnom području Republike Hrvatske.

Opći cilj Natječaja:

  • financijskom potporom izvaninstitucionalnim programima iz područja sporta omogućiti što većem broju korisnika naučiti plivati.

Posebni ciljevi Natječaja:

  • povećanje broja korisnika koji su uspješno prošli programe obuke neplivača i naučili plivati;
  • potaknuti korisnike na organizirano bavljenje plivanjem

Financijska sredstva za provedbu Natječaja osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu u ukupnome iznosu od 409.532,00 eura.

Ministarstvo turizma i sporta sufinancirat će prihvatljive troškove programa najviše do 80% vrijednosti prijavljenog programa. Ostatak sredstava potrebnih za provedbu programa prijavitelji su dužni osigurati iz ostalih izvora.

Najmanji iznos sufinanciranja po programu koji prijavitelj može ugovoriti je 2.000,00 eura, a najveći 18.000,00 eura. Financijskim potporama pomoći će se provedba do 35 programa.

Ovisno o iznosu osiguranih sredstava od prihoda od igara na sreću u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu namijenjenih sufinanciranju sportskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ u 2023. godini, navedeni iznos može se korigirati.

Program obuke neplivača provodi se u skladu s programom koji je izrađen u suradnji s Hrvatskim plivačkim savezom u fondu od najmanje 20 sati te je sastavni dio natječajne dokumentacije.

Programi koji se mogu sufinancirati:

  • koji se provode isključivo na području Republike Hrvatske;
  • koji su započeli s provedbom od 1. siječnja 2023. godine i još traju u trenutku objave Natječaja te će završiti do 31. prosinca 2023. godine;
  • koji će se provoditi u vremenskom periodu od dana objave Natječaja te će završiti do 31. prosinca 2023. godine.

Natječaj je otvoren danom objave na mrežnoj stranici Ministarstva turizma i sporta, odnosno od 1. veljače do 2. ožujka 2023. godine.

Više informacija možete pročitati na linku.