NATJEČAJ za sufinanciranje sportskih programa poticaja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2023. godini

2 veljače , 2023, 2:57 pm

Ministarstvo turizma i sporta objavljuje natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticaja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2023. godini.

Na Natječaj se može prijaviti pravna osoba iz sustava sporta – udruga koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22) i Zakonu o sportu („Narodne novine“, broj:141/22) te koja ispunjava sve uvjete Natječaja navedene u Uputama za prijavitelje.

Posebni ciljevi Natječaja su:

  • promicanjem bavljenja sportom od najranije dobi razvijati svijest kod djece o zdravim navikama i zdravom stilu života;
  • povećanje broja korisnika uključenih u programe bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja;
  • u svrhu poboljšanja zdravlja sportskim programima unaprijediti kvalitetu života svih uključenih dionika;
  • povećanje broja uključenih korisnika u natjecateljske programe i programe međunarodne sportske suradnje

Financijska sredstva za provedbu Natječaja osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. u ukupnome iznosu od 2.186.041,00 eura, po područjima i iznosima kako slijedi:

  • PP1 Poticanje programa bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim  tjelesnim vježbanjem, planirana vrijednost iznosi 1.278.000,00 eura;
  • PP2 Poticanje programa organiziranja natjecanja te sudjelovanja na istima na kojima sudjeluju samo sportaši iz Republike Hrvatske te odlazak sportaša na međunarodno natjecanje izvan Republike Hrvatske, planirana vrijednost iznosi 500.000,00 eura;
  • PP3 Poticanje programa organiziranja međunarodnih sportskih natjecanja, planirana vrijednost iznosi 400.000,00 eura.

Ministarstvo turizma i sporta sufinancirat će prihvatljive troškove programa najviše do 80% vrijednosti prijavljenog programa. Ostatak sredstava potrebnih za provedbu programa prijavitelji su dužni osigurati iz ostalih izvora.

Najmanji iznos sufinanciranja po programu koji prijavitelj može ugovoriti je 2.000,00 eura, a najveći 18.000,00 eura za programsko područje PP1 Poticanje programa bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem i programsko područje, PP2 Poticanje programa organiziranja natjecanja te sudjelovanja na istima na kojima sudjeluju samo sportaši iz Republike Hrvatske te odlazak sportaša na međunarodno natjecanje izvan Republike Hrvatske.

Za programsko područje PP3 Poticanje programa organiziranja međunarodnih sportskih natjecanja, najmanji iznos sufinanciranja po programu koji prijavitelj može ugovoriti je 7.000,00 eura, a najveći 28.000,00 eura.

Natječaj je otvoren danom objave na mrežnoj stranici Ministarstva turizma i sporta, odnosno od 1. veljače do 2. ožujka 2023. godine.