Natječaj za T.O. 4.1.2 “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnoja u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš”

3 prosinca , 2019, 1:30 pm

Raspisan natječaj za tip operacije 4.1.2 “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnoja u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš”

Svrha natječaja –smanjenje štetnog utjecaja na okoliš te povećanje plodnosti tla

Korisnici

  • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika koje su podnijele zahtjev za potporu na Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – tovno govedarstvo od 2. prosinca 2019. godine
  • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija koje su podnijele zahtjev za potporu na Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – tovno govedarstvo od 2. prosinca 2019. godine

Raspoloživost sredstava – 50.000.000,00 HRK

Visina javne potpore (od-do) –5.000 – 300.000 eura u protuvrijednosti u kunama

Intenzitet javne potpore (%) – do 50%

Izvor: Ruralni razvoj