Natječaj za uspostavu i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture iz Programa ruralnog razvoja

11 svibnja , 2018, 10:16 am

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je drugi Natječaj za provedbu tipa operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“. 

Prihvatljivi korisnici su:

šumoposjednici,

udruge šumoposjednika,

trgovačka društva i druge pravne osobe koje na temelju zakona gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske,

udruge civilnog društva čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti, a čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore  iznosi 30.000.000,00 kuna. Vrijednost potpore je od 5.000 eura do 100.000 eura, a potpora može iznositi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Zahtjev za potporu se može podnjeti u AGRONET-u od od 1. lipnja 2018. godine od 12:00 sati do 14.12.2018. do 12:00 sati.

Više možete pročitati ovdje.