Natječaji za sufinanciranje sportskih programa i obuke u 2021. godini

16 prosinca , 2020, 3:01 pm

Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja

Programska područja:

1. PP1 Poticanje programa bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem;

2. PP2 Poticanje programa organiziranja natjecanja te sudjelovanja na istima na kojima sudjeluju samo sportaši iz Republike Hrvatske te odlazak sportaša na međunarodno natjecanje izvan Republike Hrvatske;

3. PP3 Poticanje programa organiziranja međunarodnih sportskih natjecanja.

Ukupno osigurana sredstva: 15.100.208,00kn

  • PP1 Poticanje programa bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem, planirana vrijednost iznosi 8.000.000,00 kuna;
  • PP2 Poticanje programa organiziranja natjecanja te sudjelovanja na istima na kojima sudjeluju samo sportaši iz Republike Hrvatske te odlazak sportaša na međunarodno natjecanje izvan Republike Hrvatske, planirana vrijednost iznosi 4.050.000,00 kuna;
  • PP3 Poticanje programa organiziranja međunarodnih sportskih natjecanja, planirana vrijednost iznosi 3.000.000,00 kuna.

Mogućnost sufinanciranja:

  • za programsko područje PP1 i PP2 – Najmanji iznos sufinanciranja po programu koji prijavitelj može ugovoriti je 10.000,00 kuna, a najveći 120.000,00 kuna
  • Za programsko područje PP3 – najmanji iznos je 50.000,00 kuna, a najveći 200.000,00 kuna.

Stopa sufinanciranja: do 80%

Prijavitelj može prijaviti samo JEDAN projekt, i samo s jednim programom.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

· pravna osoba iz sustava sporta – udruga koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama

Prihvatljive aktivnosti su:

· organiziranje programa bavljenje amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem;

· organiziranje sportskih natjecanja ili sudjelovanja na istima u Republici Hrvatskoj koja nisu međunarodnog karaktera;

· organiziranje sudjelovanja sportaša na sportskim natjecanjima izvan Republike Hrvatske;

· organiziranje međunarodnih sportskih natjecanja.

Rok za podnošenje Projektne prijave je 15. siječnja 2021. godine.

Objava i dokumentacija javnog poziva dostupna je na linku.


Natječaj za sufinanciranje sportskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ u 2021. godini.

Ukupno osigurana sredstva: 2.943.052,00kn

 Najmanji iznos sufinanciranja po programu koji prijavitelj može ugovoriti je 10.000,00 kuna, a najveći 120.000,00 kuna.

Stopa sufinanciranja: do 80%

Prijavitelj može prijaviti samo JEDAN program.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

· pravna osoba iz sustava sporta – udruga koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama

Prihvatljiva aktivnost je:

· provedba sportskog programa obuke neplivača.

Prihvatljivi izravni troškovi programa po stavkama:

· troškovi prostora koji podrazumijevaju: najam sportskog objekta, bazena, i sl.;

· troškovi plaće/naknade provoditelja programa (nositelj, voditelji i ostali provoditelji) koji su navedeni u Obrascu prijave programa;

· troškovi prijevoza priznaju se samo za organizirani prijevoz korisnika programa ako je on neophodan za njegovu provedbu, a koristi se ekonomski najisplativija opcija;

· troškovi smještaja priznaju se do razine smještaja kategoriziranog s maksimalno četiri (4) zvjezdice (hotel, hostel, apartman, privatni smještaj, kamp….);

· troškovi nabavke opreme koji podrazumijevaju nabavku trenažnih sredstava i pomagala te sportsku odjeću i obuću koja je nužna kako bi se mogle provesti sportske aktivnosti. Prihvatljivi neizravni troškovi programa

· troškovi za diplome, pehare, medalje, prehranu za korisnike programa;

· troškovi promidžbe programa; Upute za prijavitelje „Hrvatska pliva“ 8

· grafičke usluge (grafička priprema, usluge tiskanja) te fotografske i snimateljske usluge vezane uz program.

Rok za podnošenje Projektne prijave je 15. siječnja 2021. godine.

Objava i dokumentacija javnog poziva dostupna je na linku.