Novi ugovori iz Programa ruralnog razvoja

1 kolovoza , 2019, 12:29 pm

Tokom posljednja tri dana potpisana su 4 ugovora iz ruralnog razvoja. Dva ugovora su za tip operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ za koje potpora iznosi 15.000€. Potpisan je ugovor za tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednog gospodarstva – stočarstvo i peradarstvo te voće i povrće te jedan ugovor za 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš.

Kod tipa operacije 4.1.1. intenzitet potpore iznosi do 50% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova, a može se uvećati za dodatnih 20 postotnih bodova. Najviša vrijednost potpore u operaciji 4.1.2. s intenzitetom potpore do 75% vrijednosti, a može se uvećati za dodatnih 20 postotnih bodova kao i pod gore navedenim uvjetima.

Ukupna vrijednost potpisanih ugovora iznosi nešto više od 1.800.000,00 kuna.