OBAVIJEST o privremenom zatvaranju Javnog poziva za sufinanciranje energetske obnove zgrada sa svojstvom kulturnog dobra

14 prosinca , 2020, 3:21 pm

Zbog iznimno velikog interesa i broja zaprimljenih prijava na Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove zgrada sa svojstvom kulturnog dobra, koji je objavljen 29. listopada 2020. godine na mrežnoj stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) te otvoren za zaprimanje prijava na mrežnoj platformi Fonda 11. prosinca 2020. godine u 9:00 sati, predmetni poziv privremeno zatvoren.

Ukupan iznos zatraženih bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Javnog poziva je premašen u odnosu na ukupni raspoloživi iznos planiranih financijskih sredstava od 9,7 milijuna kuna. Slijedom prekoračenja postavljene vrijednosti sustav za e-prijave Fonda je sistemski privremeno zatvorio poziv te onemogućio daljnje zaprimanje novih prijava.

Po analizi prispjelih prijava u narednom razdoblju Fond će utvrditi broj prihvatljivih zahtjeva za sufinanciranje kao i zatražena sredstva Fonda te ukoliko se utvrdi da nisu utrošena sva planirana sredstva, Javni poziv će biti ponovno otvoren za zaprimanje novih prijava.

Izvor: FZOEU