Obavijest o provedbi postupka usklađivanja u skladu sa Zakonom o OPG-u

14 prosinca , 2020, 2:25 pm

Zakonom o OPG-u (Narodne novine, br. 29/18 i 32/19) propisana je obveza fizičkim osobama uskladiti svoj organizacijski oblik i status u skladu sa Zakonom o OPG-u u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Pravilnika o Upisniku poljoprivrednika (Narodne novine, broj 62/19, 91/20) i Pravilnika o Upisniku OPG-a (Narodne novine, broj 62/19).

Odredbama članka 52. Zakona o OPG-u predviđeno je da će Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) pozvati fizičke osobe poljoprivrednike neka radi postupka usklađivanja i evidentiranja promjena podnesu zahtjev za upis u Upisnik OPG-ova. Fizičkoj osobi koja ne podnese zahtjev, Agencija za plaćanja će rješenjem donesenim po službenoj dužnosti dodijeliti organizacijski oblik OPG-a, ako utvrdi ispunjavanje uvjeta i upisati ga u Upisnik OPG-ova, odnosno rješenjem donesenim po službenoj dužnosti evidentirati promjenu u Upisniku poljoprivrednika za samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo.

Po završenom postupku upisa, poljoprivredniku će biti izdana poljoprivredna iskaznica (ePI). Navedena iskaznica donosi niz pogodnosti te zamjenjuje sve postojeće iskaznice koje su poljoprivrednici do sada koristili (plavi dizel, zelena poljoprivredna iskaznica, iskaznica za korištenje sredstava za zaštitu bilja). Više informacije o poljoprivrednoj iskaznici (ePI) možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Kako bi se ubrzao proces uskladbe sa gore navedenim zakonskim i podzakonskim aktima, djelatnici Agencije za plaćanja, Ministarstva poljoprivrede i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu će kontaktirati poljoprivrednike koji nisu izvršili proces usklađivanja.

Ova obavijest namijenjena je svim poljoprivrednicima koji nisu izvršili proces usklađivanja na temelju Zakona o OPG-u (NN br. 29/18 i 32/19).

Izvor: APPRRR