Objavljen EU Poziv za sufinanciranje izgradnje i/ili opremanja sortirnica

30 svibnja , 2019, 9:40 am

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga za sufinanciranje Izgradnje i/ili opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala.

Cilj Poziva je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu aktivnosti izgradnje i/ili opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada. Izgradnja i/ili opremanje sortirnica izravno doprinosi postizanju cilja odvojeno prikupljenog 60% komunalnog otpada, kojeg je potrebno postići do 2022., a određen je Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (NN 03/17) (PGO RH).

Ukupna raspoloživa sredstva iz Kohezijskog fonda (KF) predviđena za ovaj Poziv iznose 350.000.000,00 kuna. Iznos bespovratnih sredstava po pojedinačnom projektnom prijedlogu iznosi maksimalno 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta. Najniža dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava koja mogu biti dodijeljena za financiranje prihvatljivih izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga u sklopu ovog Poziva je 1 milijun kuna, dok je najviši iznos 50 milijuna kuna.

Za sufinanciranje se mogu prijaviti jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine), sukladno čl. 28, st. 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Više informacija može se pronaći na linku.