Objavljen indikativni plan objave natječaja za 2024. godinu

31 siječnja , 2024, 6:27 am

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je indikativni plan objave natječaja intervencija Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. za 2024. godinu. S ciljem razvoja produktivnije, konkurentnije i otpornije poljoprivredne proizvodnje, ali i unaprjeđenje kvalitete života na ruralnim područjima putem niza natječaja u 2024. godini bit će omogućena ulaganja u modernizaciju i povećanje obima poljoprivredne proizvodnje, razvoj šumarskog sektora te jačanje ruralne infrastrukture.

U prvom kvartalu 2024. godine planirana objava natječaja za potpore u pružanju savjetodavnih usluga, prenošenju znanja, za EIP operativne skupine, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora, ali i za financiranje projekata malih poljoprivrednika te uspostavu mladih poljoprivrednika. Tijekom drugog kvartala planira se objava natječaja čija je potpora usmjerena prema uspostavi i radu proizvođačkih organizacija, za kompenzaciju zbog ograničenja u gospodarenju šumama (Natura 2000, NKS), diverzifikaciju dohotka poljoprivrednih gospodarstava na nepoljoprivredne aktivnosti, izgradnju šumske infrastrukture te osiguranje poljoprivredne proizvodnje.

Financiranje investicija koje uključuju modernizaciju šumarskih tehnologija u pridobivanju drva, šumskouzgojnim radovima i proizvodnji šumskog reprodukcijskog materijala, potpora za kratke lance opskrbe i lokalna tržišta, razvoj poslovanja u ruralnim područjima, rekonstrukciju (konverziju) degradiranih šuma, sustave javnog navodnjavanja te aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu planirano je za treći kvartal 2024. godine.

Natječaji četvrtog kvartala bit će usmjereni prema dodjeli potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima – projekti dječjih vrtića, tržnica, javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje, centara za unaprjeđenje i razvoj poljoprivrede i vatrogasnih domova dobrovoljnih vatrogasnih društava, za pružanje savjetodavnih usluga, ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda, sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete, modernizaciji tehnologija u predindustrijskoj preradi drva te neproizvodna ulaganja u poljoprivredi za prirodu i okoliš.

Natječaj za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog prirodnim nepogodama i katastrofalnim događajima bit će objavljen prema potrebi tijekom godine.

Države članice EU su prilikom provedbe Strateških planova u obvezi objavljivati indikativne planove objave natječaja za intervencije te navedene planove ažurirati najmanje tri puta godišnje. Prvo obvezno ažuriranje objavljenog indikativnog plana očekuje se nakon završetka I. kvartala odnosno u mjesecu travnju.

Detaljnije informacije možete pronaći u Indikativnom planu natječaja za 2024. godinu.

Izvor: ruralnirazvoj.hr