Objavljen Javni natječaj za zapošljavanje stručnog/e suradnika/ce za pripremu i provedbu projekata

21 ožujka , 2018, 10:41 am

Trgovačko društvo DRAFT d.o.o. raspisuje Javni natječaj za zapošljavanje stručnog/e suradnika/ce za pripremu i provedbu projekata.

Članak 1.

Raspisuje se Javni natječaj za izbor stručnog/e suradnika/ce za pripremu i provedbu projekata.

Članak 2.

Kandidati za izbor i moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

– magistar struke

– radno iskustvo minimalno 1 godinu na odgovarajućim poslovima

– znanje najmanje jednog svjetskog jezika (engleski ili njemački)

– poznavanje rada na računalu

– komunikacijske i organizacijske sposobnosti.

Članak 3.

Stručni/a suradnik/ca se zapošljava na neodređeno vrijeme.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju dostaviti:

– životopis

– dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice)

– dokaz o radnom stažu – uvjerenje (elektronički zapis ili potvrda) Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema ili potvrda poslodavca, odnosno drugu ispravu (presliku Ugovora o radu, rješenja i sl.) iz koje je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo

– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz ovog Javnog natječaja dostavljaju se u zatvorenoj omotnici poštom ili neposredno u roku od tri (3) dana od objave Javnog natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Virovitica, Ispostava Pitomača, internetskoj stranici trgovačkog društva, na adresu Ljudevita Gaja 26/I, Pitomača, s naznakom: „Prijava na Javni natječaj za stručnog suradnika/cu za pripremu i provedbu projekata u tvrtki DRAFT d.o.o.“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

                                                                                                                        DRAFT d.o.o.