Objavljen Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti I.-IV. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini

20 rujna , 2021, 12:55 pm

Slika /Fotografije/Fotografije 2Novi direktorij/vrtic_266.jpg

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti I.-IV. skupine za financijsku potporu za sukladno uvjetima i kriterijima prihvatljivosti prijavitelja za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini (dalje: Poziv).

Poziv je objavljen sukladno Programu potpore za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u gradovima Republike Hrvatske i Provedbenog programa Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za razdoblje 2021. – 2024.

Ova mjera podrazumijeva osiguravanje financijske potpore iz Državnog proračuna za 2021. za što veće institucijsko zbrinjavanje djece predškolske dobi u gradovima s potpomognutih područja, a posebno manje naseljenih i ruralnih područja Republike Hrvatske u kojima nedostaje i/ili je slabo razvijena institucionalna podrška za djecu rane i predškolske dobi.

Za provedbu Poziva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu osiguran je ukupan iznos od 3.262.500,00 kn.

Prijave će biti obrađivane po redoslijedu zaprimanja. Kod podnošenja prijave poštom omotnica mora imati jasno i čitljivo naznačeni datum i vrijeme (sat i minute) slanja prijave. Ukoliko zabilježeno vrijeme na omotnici nije jasno i čitljivo naznačeno ili nedostaje podatak o vremenu slanja, prijavitelj može u fazi postupka dodjele biti zatražen da osigura službeni dokaz s navedenim podatkom.

Poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog Poziva. Rok za podnošenje prijava ističe danom iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava o čemu će pravovremeno biti postavljena Obavijest na mrežnim stranicama.

Slijedom mnogih upita vezano uz točku 4.1.2. Programa potpore za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u gradovima Republike Hrvatske koja ističe da su neprihvatljivi prijavitelji oni gradovi koji provode predškolsku djelatnost/program predškole, temeljem suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, donosimo sljedeće pojašnjenje: Neprihvatljivi prijavitelji su oni gradovi koji provode samo program predškole. Prihvatljivi prijavitelji se smatraju oni gradovi koje provode program predškolskog odgoja za djecu predškolske dobi od treće godine do polaska u osnovnu školu.

Natječajnu dokumentaciju za prijavu može se preuzeti ovdje.

E-mail adresa za pitanja i informacije je: natjecaj.demografija@demografijaimladi.hr

Izvor: demografijaimladi.gov.hr