Objavljen Javni poziv općinama indeksa razvijenosti od I. do IV. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini

17 svibnja , 2021, 1:34 pm

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavljuje Javni poziv općinama indeksa razvijenosti od I. do IV. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini (dalje: Poziv) sukladno Programu potpore za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini u općinama Republike Hrvatske i Provedbenog programa Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za razdoblje 2021. – 2024.

Ovaj Poziv je nastavak mjere iz 2019. godine koja se provodila sukladno raspisanom Javnom pozivu općinama indeksa razvijenosti I. do IV. skupine i ostalim sukladno uvjetima i kriterijima prihvatljivog prijavitelja za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u pedagoškoj godini 2019./2020. godini. Mjera podrazumijeva osiguravanje financijske potpore iz Državnog proračuna za 2021. za što veće institucijsko zbrinjavanje djece predškolske dobi u općinama s potpomognutih područja, a posebno manje naseljenih i ruralnih područja Republike Hrvatske u kojima nedostaje i/ili je slabo razvijena institucionalna podrška za djecu rane i predškolske dobi.
 
Za provedbu Poziva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu osiguran je ukupan iznos od 20.000.000,00 kuna.
Za općine razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti osiguran je ukupan iznos od 15.000.000,00 kuna.
Za općine iz Sisačko moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije osiguran je ukupan iznos od 5.000.000,00 kuna.

Mjerilo za dodjelu financijske potpore je broj djece upisan u dječji vrtić u pedagoškoj godini 2020./2021. za razdoblje od 1. rujna 2020. do 31. kolovoza 2021. Iznos po jednom djetetu je 500,00 kuna/mjesečno. Najviši iznos koji može biti odobren pojedinačnom prijavitelju/općini iznosi 220.000,00 kuna (za najviše 40 djece za razdoblje od 11 mjeseci u pedagoškoj godini od 01. rujna 2020. do 31. kolovoza 2021.).

Prihvatljivi troškovi uključuju izdatke za radnike (bruto plaće te naknade i materijalna prava radnika, prehranu djece, uvjete boravka djece (materijalni izdaci, energija i komunalije, tekuće održavanje objekta i opreme, prijevoz djece).

Poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog poziva. Rok za podnošenje prijava ističe danom iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava.

Tekst Javnog poziva nalazi se ovdje.

Izvor: demografijaimladi.gov.hr