Objavljen Javni poziv srednjim strukovnim i umjetničkim školama za promociju i jačanje kompetencija strukovnih i umjetničkih zanimanja za turizam u 2022. godini

4 listopada , 2022, 1:32 pm

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Javni poziv srednjim strukovnim i umjetničkim školama za promociju i jačanje kompetencija strukovnih i umjetničkih zanimanja za turizam u 2022. godini.

Sredstva su namijenjena za projekte koji nude doprinos:

  1. povezivanju obrazovnog sustava i poslodavaca u turizmu
  2. poboljšanju pristupačnosti turistima s invaliditetom
  3. ublažavanju utjecaja turizma na klimu i okoliš i obratno (ublažavanje – smanjivanje emisija stakleničkih plinova mjerama npr. energetske učinkovitosti, elektro-mobilnosti i sl. te prilagodbu klimatskim promjenama – korištenje rješenja zelene infrastrukture, digitalnih rješenja za rano uzbunjivanje o toplinskim valovima i ekstremnim vremenskim događajima, smanjenje otpada, i sl.)

Prijavu na javni poziv mogu podnijeti:
Srednje strukovne i umjetničke škole kojima su osnivači Grad Zagreb, županije ili Republika Hrvatska.
Spomenuti Prijavitelj projekt može prijavit samostalno ili u partnerstvu s jednom ili više drugih škola (tj. srednjim strukovnim i umjetničkim školama) različitih obrazovnih sektora. Osnivač Partnera mora biti Grad Zagreb, županija ili Republika Hrvatska.

Ukupna planirana vrijednost javnog poziva: 1.000.000,00 kn.

Iznos zatraženih sredstava može biti najviše:
25.000,00 kn ukoliko se prijavljuje 1 škola
50.000,00 kn ukoliko se projekt prijavljuje u partnerstvu 2 ili više škola.

Upute za prijavitelje i cjelovita natječajna dokumentacija sastavni su dio ovog Javnog poziva i objavljeni su na mrežnim stranicama Ministarstva turizma i sporta https://mints.gov.hr.

Izvor: Ministarstvo turizma i sporta