Objavljen Javni poziv za iskaz interesa za dostavu neobvezujućeg pregleda ulaganja iz sredstava Modernizacijskog fonda

9 studenoga , 2021, 10:21 am

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske -  Ubrzavanje prijelaza na klimatsku neutralnost – Predstavljanje Inovacijskog  i Modernizacijskog fonda

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Javni poziv za iskaz interesa za dostavu neobvezujućeg pregleda ulaganja iz sredstava Modernizacijskog fonda.

Modernizacijski fond utemeljen je Direktivom 2003/87/EZ o uspostavi EU sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova. Navedeni fond je program pomoći namijenjen podršci deset država članica Europske unije s nižim dohodcima, kako bi se omogućio njihov brži prelazak prema klimatskoj neutralnosti, omogućila modernizacija energetskog i industrijskog sektora.

Predmet ovog Javnog poziva je putem iskaza interesa prikupiti kvalitetne podatke o potrebama, mogućnostima i prilikama zainteresiranih gospodarskih subjekata koji imaju spremne projekate za sufinanciranje iz sredstava Modernizacijskog fonda s mogućnošću početka u sljedeće dvije godine. Prioritet Ministarstva je ulaganje u modernizaciju industrijskog sektora u smislu povećanja energetske učinkovitosti, proizvodnje i uporabe električne energije iz obnovljivih izvora te ulaganje u projekte koji će doprinijeti smanjenju emisija stakleničkih plinova. Navedeno je potrebno zbog planiranja provedbe određenih mjera i raspodjele financijskih sredstava iz Modernizacijskog fonda, a sve s ciljem postizanja obveznih energetskih i klimatskih ciljeva Republike Hrvatske u narednom razdoblju.

Mogući prijavitelji su gospodarski subjekti koji:

  • imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
  • su mala, srednja i velika poduzeća registrirana prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 (NN 58/07 i 72/07) za područje C: prerađivačka industrija te mora biti registriran u Republici Hrvatskoj i poslovno aktivan.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu svoj interes prijaviti putem Obrasca 1 najkasnije do 23. studenog 2021. u 16,00 sati:
• na adresu elektroničke pošte Ministarstva: modernizacijski-fond@mingor.hr,
• s naznakom: Javni poziv za dostavu neobvezujućeg pregleda ulaganja iz sredstava Modernizacijskog fonda – iskaz, daje se.

Sva dokumentacija se dostavlja u elektroničkom obliku u Excel formatu na hrvatskom i engleskom jeziku. Svaki projekt je potrebno zasebno prijaviti na Obrascu 1.

Dokumentacija uz Javni poziv nalazi se na sljedećim poveznicama:
Poziv-iskaz za pregled ulaganja Modernizacijski fond 2021.
OBRAZAC 1 – iskaz interesa Modernizacijski fond 2021

Izvor: mingor.gov.hr