Objavljen Javni poziv za iskaz interesa za uvrštavanje na listu potencijalnih važnih projekata od zajedničkog europskog interesa u području mikroelektronike

10 lipnja , 2022, 3:51 pm

Slika /slike/Vijesti/1. pravo na pristup.jpg

Prepoznajući stratešku važnost proizvodnje mikroelektroničkih komponenti kao i potrebu za poboljšanje otpornosti europskog opskrbnog lanca u poluvodičima, a u skladu s pravilima važnih projekata od zajedničkog europskog interesa, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Javni poziv za iskaz interesa za uvrštavanje na listu potencijalnih važnih projekata od zajedničkog europskog interesa u području mikroelektronike.

Svrha ovog Javnog poziva za iskaz interesa je prikupljanje istraživačko-razvojnih projektnih ideja poduzetnika koji djeluju u lancu vrijednosti mikroelektronike s ciljem mogućeg sudjelovanja prijavitelja iz Republike Hrvatske i uvrštavanja na listu potencijalnih važnih projekata od zajedničkog europskog interesa u području mikroelektronike. Preliminarnim prikupljanjem projektnih ideja utvrdit će se postoje li na razini Republike Hrvatske projekti koji udovoljavaju kriterijima Komunikacije Komisije (2014/C 188/02 i njena dopuna 2020/C 224/02) u svrhu njihove prijave Europskoj komisiji.

Prihvatljivi su projekti koji se odnose na glavna područja razvoja lanca vrijednosti u području mikroelektronike, uključujući (ali ne ograničavajući se na):

  • dizajn procesora i čipova za AI,
  • dizajn čipova i sustava za komunikaciju (5G/6G i ostalo) i povezivanje,
  • razvoj i proizvodnju ovih čipova u Europi,
  • napredno pakiranje za heterogenu integraciju,
  • održivu elektronika male snage,
  • poluvodičke podloge za RF i energetsku elektroniku.

Prijava iskaza interesa dostavlja se na adresu elektroničke pošte Ministarstva: pisarnica@mingo.hr; s naznakom: „Javni poziv za uvrštavanje na popis važnih projekata od zajedničkog europskog interesa u području mikroelektronike – iskaz, daje se“.

Prijave se zaprimaju isključivo do 8.7.2022. godine.

Izvor: mingor.gov.hr