Objavljen Javni poziv za nabavu filtera i/ili sustava za pročišćavanje zraka u vozilima u cestovnom prijevozu putnika

16 prosinca , 2021, 3:05 pm

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za nabavu filtera i/ili sustava za pročišćavanje zraka u vozilima u cestovnom prijevozu putnika.

Cilj ovog Javnog poziva je doprinos mjeri prilagodbe klimatskim promjenama – jačanje sustava praćenja alergenskih vrsta. Klimatske promjene, odnosno globalno zatopljenje koje nastaje uslijed povećane količine emisija ugljičnog dioksida u zraku, utječe na rast biljaka i povećanog stvaranja alergogenog peluda. Filterima se osim alergena, u znatnoj mjeri sprječava i širenje bakterija i virusa (npr. koronavirusa) u zatvorenim prostorima u kojima dulje vrijeme borave putnici u javnom linijskom i povremenom cestovnom prijevozu putnika.

Pravo na korištenje sredstava Fonda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti isključivo pravne i fizičke osobe – obrtnici u javnom linijskom i povremenom cestovnom prijevozu putnika u unutarnjem i međunarodnom prijevozu.

Sredstva subvencije dodjeljuju se u udjelu najviše do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja.

Podnositelj zahtjeva može ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu u prethodno navedenom postotnom udjelu, odnosno najviše do 600.000,00 kuna.

Po ovom Javnom pozivu pravna ili fizička osoba-obrtnik može dostaviti jedan (1) zahtjev, koji može sadržavati nabavu filtera i/ili sustava za jedno ili više vozila.

Iznos raspoloživih sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu ukupno iznosi 10.000.000,00 kuna.

Prihvatljivi i opravdani troškovi ovog Javnog poziva su oni koji se odnose na nabavu filtera ili sustava za pročišćavanje zraka u javnom linijskom i povremenom cestovnom prijevozu putnika, koji svojim tehničkim specifikacijama pod dokazano sprječavaju širenje alergena i virusa, te za to posjeduju EU priznate certifikate (atest) i koji su predviđeni za instalaciju u cestovnim vozilima za prijevoz putnika.

Korisnik može po jednom vozilu zamijeniti filtere na postojećem filtracijskom sustavu koji je predviđen za ugradnju HEPA filtera ili ugraditi novi neovisni sustav. Ugradnja filtera u postojeći sustav filtracije vozila isključuje ugradnju novog zasebnog filtracijskog sustava u isto vozilo i obratno. Korisnik po vozilu zamjenjuje filtere ili ugrađuje sustav.
Svu odgovornost za nabavu, ugradnju kao i korištenje filtera i/ili sustava za filtriranje zraka snosi korisnik.
PDV se smatra opravdanim troškom ako se PDV u računima za utvrđivanje Fondu opravdanih troškova ne koristi kao pretporez u obračunskom razdoblju.

Sredstva subvencije će se isplaćivati samo za opravdane troškove nabave filtera i/ili sustava za pročišćavanje zraka (subvencija se ne odnosi na trošak ugradnje) u vozilima nastale od 1. siječnja 2021. Razdoblje prihvatljivih troškova i provedbe projekta je od 1. siječnja 2021. godine do prosinca 2022. godine, u kojem trošak mora nastati i biti plaćen. Vrijeme nastanka troškova utvrđuje se datumom izdavanja računa.

Rok za dostavu zahtjeva na Javni poziv za neposredno sufinanciranje završava 31. prosinca 2021. godine ili danom iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Javnog poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi.

Izvor i dokumentacija Javnog poziva nalaze se ovdje.