Objavljen Javni poziv za neposredno sufinanciranje gradnje reciklažnih dvorišta

6 svibnja , 2021, 3:05 pm

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje gradnje reciklažnih dvorišta.

Pod gradnjom reciklažnih dvorišta podrazumijeva se: projektiranje (izrada glavnog projekta), građenje (izvođenje radova, nabava i ugradnja opreme) i stručni nadzor građenja reciklažnih dvorišta.

Korisnici sredstava mogu biti isključivo jedinice lokalne samouprave, koje između ostalog imaju manje od 3000 stanovnika i godišnja „turistička opterećenja“. “Turističko opterećenje“ po ovom Javnom pozivu podrazumijeva da se u razdoblju od 1. svibnja do 30. rujna 2019. godine ostvarilo povećanje broja gostiju (turista) koji borave na području JLS u iznosu minimalno 50% više od broja stanovnika tog područja prema zadnjem službenom popisu stanovništva iz 2011. godine.

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva pomoći u udjelu:
1. do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o: projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske i u prvoj skupini otoka,
2. do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o: projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje,
3. do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o: projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Podnositelj zahtjeva može ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu najviše do 1.200.000,00 kuna. Po ovom Javnom pozivu svaka JLS može dostaviti jedan (1) zahtjev za neposredno sufinanciranje gradnje reciklažnog dvorišta.

Prihvatljivi i opravdani troškovi ovog Javnog poziva su oni koji se odnose na:
– Izradu glavnog projekta (uključujući troškovnik radova), ukoliko isti još nije izrađen,
– Izvođenje radova, nabavu i ugradnju opreme i stručni nadzor građenja reciklažnog
dvorišta.

Rok za dostavu zahtjeva na Javni poziv završava istekom kalendarske godine, 31. prosinca 2021. godine ili objavom o danu iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Javnog poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi.

Izvor: fzoeu.hr