Objavljen Javni poziv za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme

6 svibnja , 2021, 3:11 pm

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme.

Predmet ovog Javnog poziva se odnosi na nabavu komunalne opreme za unaprjeđenje sustava provedbe mjere sprječavanja nastanka otpada i mjere odvojenog prikupljanja komunalnog otpada.

Korisnici sredstava mogu biti isključivo jedinice lokalne samouprave.

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva pomoći u udjelu:
1. do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o: projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske i u prvoj skupini otoka,
2. do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o: projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje,
3. do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o: projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Podnositelj zahtjeva može ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu najviše do 600.000,00 kuna. Po ovom Javnom pozivu svaka JLS može dostaviti jedan (1) zahtjev za sufinanciranje komunalne opreme.

Prihvatljivi i opravdani troškovi ovog Javnog poziva su oni koji se odnose na nabavu komunalne opreme za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada:
– vrtnih i kućnih kompostera,
– samostojećih (prijenosnih) kompostnih jedinica koje su okolišno neutralne,
– spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u edukativne svrhe namijenjenih djeci predškolskog i školskog uzrasta,
– polupodzemnih i podzemnih spremnika (uključujući ugradnju te opreme), – spremnika i sl. za odvojeno prikupljanje otpadnog jestivog ulja iz kućanstava,
– spremnika za odvojeno prikupljanje papira, plastike, stakla, biootpada i
reciklabilnog otpada (za JLS-ove koji nisu ostvarili sufinanciranje navedene
opreme iz OPKK Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. putem projekta Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada KK.06.3.1.09.0001
),
– ostalih vrsta spremnika koji služe u svrhu odvojenog prikupljanja komunalnog otpada.

Rok za dostavu zahtjeva na Javni poziv završava istekom kalendarske godine, 31. prosinca 2021. godine ili objavom o danu iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Javnog poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi.

Izvor: fzoeu.hr