Objavljen Javni poziv za neposredno sufinanciranje prijevoza otpada s otoka na otok/kopno

6 svibnja , 2021, 3:18 pm

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje prijevoza otpada s otoka na otok/kopno.

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava subvencije davateljima javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom (u daljnjem tekstu: Davatelji
javne usluge) u obliku naknade (subvencije) za obavljanje javne usluge od općeg gospodarskog interesa za povrat dijela troškova prijevoza komunalnog otpada (miješani i glomazni otpad), biorazgradivog otpada (otpadni papir, karton te biotopad) i reciklabilnog otpada (otpadna plastika, otpadni metal, otpadno staklo i otpadni tekstil) s otoka na otok/kopno nastalih od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine.

Korisnici sredstava mogu biti isključivo Davatelji javne usluge iz članka 31. Zakona o održivom gospodarenju otpadom koji obavljaju javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada na otocima.

Davatelj javne usluge može ostvariti sredstva subvencije za povrat dijela troškova prijevoza otpada morskim putem od strane Fonda po ovom Javnom pozivu u visini do 60% ukupno procijenjenih i opravdanih troškova. Po ovom Javnom pozivu Davatelj javne usluge može dostaviti jedan (1) zahtjev za sufinanciranje prijevoza otpada s otoka na otok/kopno.

Ukupni iznos raspoloživih sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu iznosi 1.800.000,00 kuna.

Rok za dostavu zahtjeva na Javni poziv završava istekom kalendarske godine, 31. prosinca 2021. godine ili objavom o danu iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Javnog poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi.

Izvor: fzoeu.hr